< < i G S 2 4 . p l > > Online: 9/64

Server Information
Unique ID
+2R8q4ZiMv1UL20xNLGcpXVFYTM=
Address
178.217.188.108:9987
Version
3.12.1 [Build: 1585305527] on Linux
Created
NaN
Active users online
12 / 64
Channels created
146
Uptime
NaN
Ping
16.8889 ms
Packet loss
0.23 %
Global Information
Last update
NaN ago
Owner
Unknow
Votes
0
Ranking
#243

Vote for this server
Widget
Server Preview CONNECT

Rekord online: 58
Zarejestrowani: 859/1644
Odwiedziło nas: 25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A d m i n i s t r a c j a
i G a m e S p e a k

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[➥] Zarząd iGameSpeak
→ [ONLINE] wosstoK
→ Wargud
[➥] Administracja Techniczna
→ [OFFLINE] Ekds81
[➥] Administracja Serwerowa
→ [OFFLINE] Dywan
→ [OFFLINE] Notrax
→ [ONLINE] Rosomak
[➥] Zebrania Administracji
Cała Administracja - dd.mm.2020 gg:mm
Developerów - dd.mm.2019 gg:mm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C e n t r u m P o m o c y

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[➥] Pomoc Ogólna [ON]
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Zarejestrowany/a (automatycznie)
➥ Otrzymaj kanał prywatny
[➥] Sytuacje "In Game" [OFF]
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Kanał 3.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

» Witaj na iGS24.pl «

F a c e b o o k
D i s c o r d
S t r o n a W W W
N a s z e S e r w e r y


R e g u l a m i n
T a r y f i k a t o r T S 3
O n l i n e : 8
S u p p o r c i : 0
A d m i n i s t r a c j a : 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K a n a ł y P u b l i c z n e
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B e z L i m i t u
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Kanał 3.
M a x . 2 o s ó b
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Kanał 3.
M a x . 3 o s ó b
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Kanał 3.
M a x . 5 o s ó b
➥ Kanał 1.
➥ Kanał 2.
➥ Kanał 3.
K a n a ł A F K

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S t r e f a D o n a t o r a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***** ***
i konfederacje
Pogaduszki
Upadła dolina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S t r e f a M i n e c r a f t
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kwadratowa Panda
➥ Sąd Boży
➥ Sprawy ogólne, pytania, propozycje
➥ Prośby o WhiteListę
Podziemie KP
➥ Handle
➥ Tyralnia i klepa
➥ Cała reszta problemów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S t r e f a D r u ż y n o w a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

niestety
BadMiki
boreq
komora
pływalnia
Gazowani
Counterstrajk/Gta
Stara Gwardia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K a n a ł y P r y w a t n e
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Brazzers Team
3. TROLOTO
4.JWP
5. Kanał prywatny - Kortis
6.ty moczymordo jedna [DO_USUNIĘCIA]
7.Kanał Wolny
8.Kanał Wolny
9.Kanał Wolny
10.Kanał Wolny
11.Kanał Wolny

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S t a t y s t y k i T S
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[»] TOP5 Ilości połączeń do serwera
[»] TOP10 Najdłuższych połączeń
[»] TOP10 Najdłużej ONLINE
[»] w tygodniu
[»] Statystyki administratorów
[»] Nadane grupy
[»] Spędzony czas ONLINE
[»] Centrum Pomocy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S t r e f a T y m c z a s o w a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––